Jun 17, 2017 - Blog    No Comments

Rüya Satınalma

“Rüya satın alma işinin de bir geçmişi var ama. Abdülhamid’in sadrazamlarından Cevat Paşa çocuk yaşlardan beri bir şeyhin dergahına gidermiş. Bir gün dergahta şeyhin yanına bir demirci esnafı gelir. Gördüğü bir rüyayı anlatarak şeyhten yorumlamasını ister. Rüyayı dinleyen şeyh, Cevat’a dönerek:

“İki mecidiyen var mı?” diye sorar. Cevat, cebinden iki mecidiye çıkararak verir. Bunun üzerine şeyh, adama: “Rüyanı iki mecidiyeye bu çocuğa satar mısın?” deyince, adam şaşırsa da kabul eder ve parayı alarak gider. Adamın ardından şeyh: “Oğlum bu rüya sadrazamlık rüyasıdır. O yüzden henüz rüyanın sahibi o iken rüyayı tabir etmedim. Şimdi rüya senin olduğuna göre mesele kalmadı. Demirciden sadrazam yapacak değiliz ya, değil mi!” der. 

 

…..

Şeyhin rüya satın aldığı bir gelenek var ülkemizde. Egemenlerin korkusu, demircinin sadrazam olması!”

 

Ercan Kesal, Cin Aynası, s. 237-239.

Related posts:

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*